See you in 2021! // Werchter Boutique
See you in 2021! // Werchter Boutique

Werchter rocks green

(update: 17.05.2019)

Een festival organiseren heeft een impact op het milieu. Wij zijn ons daar zeer van bewust. Al vele jaren zetten wij ons in om de festivals in Werchter op een meer duurzame manier te organiseren. Toen Yourope, de vereniging van Europese festivals, in het seizoen 2006/2007 hun Green ’n Clean programma met richtlijnen voor groenere festivals lanceerde, mocht Rock Werchter het bijhorende label meteen in ontvangst nemen. Groener ondernemen moet. Groenere festivals zijn realiseerbaar. We leveren grote inspanningen ivm waterzuivering, afvalrecyclage en mobiliteit. We gaan maximaal voor groene stroom en bouwen jaar na jaar het verbruik van fossiele brandstoffen af. Elk jaar worden onze festivals groener.

Reis slim, reis groen

Rock Werchter biedt, in samenwerking met de NMBS en De Lijn, elke ticketkoper een gratis e-treinbiljet aan. Goed voor heen en weer naar Rock Werchter met trein en bus. Festivalgangers reizen met de trein naar het station van Leuven of Aarschot. Pendelbussen van De Lijn brengen hen van daaruit naar Werchter. Partner De Lijn doet een extra duit in het groene zakje. Ze zetten bussen uitgerust met roetfilters in, evenals hybride bussen. Tijdens Werchter Boutique en TW Classic kunnen festivalgangers - tegen een kleine vergoeding - genieten van openbaar vervoer. De NMBS legt nachttreinen in na afloop van deze dagfestivals.

Festivalgangers, crew en vrijwilligers die in de omgeving wonen, moedigen we aan om met de fiets naar Werchter te komen. De fiets kan vlakbij het Festivalpark veilig en gratis gestald worden in een van de fietsstallingen. Ook een slimme oplossing: de park & bike parkings, gelegen op fietsafstand van Werchter. Festivalgangers parkeren er gratis. Het laatste deel van het traject naar Werchter wordt met de (meegebrachte) fiets afgelegd.

Kleinere afvalberg

Van papier, over bekers, van allerhande folies tot resten van etenswaren. In het Festivalpark wordt afval selectief ingezameld. We willen de afvalberg verkleinen en efficiënt afvoeren. We ondernemen actie. Samen met SUEZ Environnement, specialist in duurzaam afvalbeheer en -recyclage, maken we werk van afvalsortering en -recyclage. We delen een visie waarin het afvalbeheer niet eindigt bij louter en alleen de ophaling en de afvoer. Het sorteerproces op het terrein in functie van recyclage is minstens even belangrijk. Het staat centraal in een circulair model dat afval een nieuwe bestemming als secundaire grondstof geeft. In 2018 haalden we samen, over alle festivals en evenementen heen, in totaal 6 ton folie, 25 ton bierbekers, 16 ton PMD (vooral PET-flesjes) en 26 ton papier en karton op. PP bekers, PET-flesjes, folie, papier- en karton worden gerecycleerd. Het restafval dat overblijft, wordt gebruikt als brandstof in (afval)energiecentrales en levert stroom aan vele gezinnen.

In het Festivalpark zijn bijzonder veel vuilbakeilandjes. De signalisatie is verbeterd. Festivalgangers wordt gevraagd flesjes, bekers en restafval in de daartoe bestemde zak te deponeren. Onze eco-teams zijn permanent in de weer. Samen met de festivalgangers houden we het Festivalpark proper.

Het plasticvrijer organiseren van onze festivals is een aandachtspunt. Dranken in het Festivalpark worden geserveerd in PP bekers en PET flesjes. Ja, dat zijn plastics en neen dat is niet persé een ‘slechte’ oplossing. Wij zetten namelijk zeer hard in op inzamelen en recycleren. De laagdrempelige regeling 20 bekers/flesjes in ruil voor 1 drankbon werkt en is bijzonder efficiënt. Wij zamelen zeer zuivere fracties in. Samen met onze afvalpartner en met de verschillende drankpartners schrijven we een verhaal dat duurzaam en verantwoord is. Voor de catering zijn we afgestapt van single use plastic: bordjes zijn van karton, vorkjes van hout, plastic rietjes zijn gebannen. In onze hospitality ruimtes en backstage serveren we dranken in glas. Voor crew, vrijwilligers en artiesten zijn er waterpunten met gekoeld kraantjeswater.

#takehomeyourtent #saynotosingleusetents

Het is geen geheim. We zouden onze kampeerterreinen graag in nette staat zien op maandagmiddag. Dat vraagt een inspanning van vooral …. de festivalganger zelf. Alle kampeerders krijgen bij aankomst een restafval- en PMD-zak. Volle zakken kunnen tijdens en op het eind van het verblijf afgeleverd worden in de verschillende afvalpunten. Wie nood heeft aan een extra zak krijgt die op eenvoudig verzoek. Bijzondere aandacht is er voor de tenten. Jaarlijks worden er honderden tenten achtergelaten. De gemiddelde tent weegt 3,5 kg en is voornamelijk gemaakt van…plastic. Festivalgangers kunnen positief actie ondernemen en hun eigen ecologische voetafdruk verkleinen door hun tent mee naar huis te nemen en deze te hergebruiken. En omdat we vastgesteld hebben dat er op het eind van het campingverblijf best veel nog perfecte etenswaren achterblijven of weggegooid worden, ondernemen we ook daar actie. In samenwerking met de Voedselbanken, wordt in elke comfortzone van The Hive een inzamelpunt ingericht voor voedseloverschotten.

Unicum in de festivalwereld: een eigen waterzuiveringsinstallatie

De sanitaire faciliteiten werden in 2015 vernieuwd. Het Festivalpark is uitgerust met vacuümtoiletten. Festivalgangers gaan in Werchter comfortabel de pot op. Vacuümtoiletten zien er uit als een normaal toilet, met een porseleinen pot en al. Ze zijn makkelijk proper te houden. Er hangen amper nare luchtjes. Hoogwaardige sanitaire voorzieningen kunnen ook in een festivalomgeving. Ook zijn er vacuüm urinoirs aan de verschillende sanitaire blokken. De nieuwe vacuümtoiletten verbruiken per spoelbeurt net geen liter water. Het sanitair afvalwater wordt in buffertanks opgevangen en naar Aquafin afgevoerd waar het gezuiverd wordt. Het septisch materiaal van de - nog steeds chemische - toiletten op The Hive wordt eveneens naar Aquafin afgevoerd. De in 2014 gebruik genomen waterzuiveringsinstallatie, gebouwd in samenwerking met Waterleau, blijft dienst doen. Het afvalwater afkomstig van de keukens en douches in de backstage en The Hive wordt in het wachtbekken opgevangen en wordt ter plaatse biologisch gezuiverd.

Meer herbruikbare energie, minder fossiele brandstoffen

Bijzondere aandacht is er voor het stroomverhaal. Met de aanleg van het landschapspark kreeg het Festivalpark een hoogspanningscabine. Daardoor kunnen we groene netstroom gebruiken. Een groot stuk van de backstage draait vanaf de eerste dag van de opbouw op groene stroom. De dieselgeneratoren zijn niet verdwenen. Er zijn er echter minder dan ooit. En ze worden slimmer gebruikt. Door ze in powerplants te verenigen is er minder vermogen nodig. Het brandstofverbruik wordt bijgevolg kleiner. Meer besparen doen we door het plaatsen van hoogrendementsverlichting. Moeilijk bereikbare zones waar niet permanent nood is aan stroom rusten we uit met hybride oplossingen. Samen met partner The Powershop onderzoeken we permanent welke duurzamere middelen ingezet kunnen worden. Onze aanpak loont. Het brandstofverbruik van onze festivals is met 19% gedaald ten opzichte van 2014. We verbruiken 0,26 liter diesel per festivalganger per dag. En dat is een puik resultaat. Een vergelijkende studie leert dat vergelijkbare Europese festivals gemiddeld 0,38 liter per festivalganger per dag verbruiken.

Duurzamer aankopen

Onder de loep genomen ook: ons eigen aankoopbeleid. We gaan voor lokaal als dat kan. We kiezen voor de duurzame oplossing. Artiesten stellen we graag lokale alternatieven voor bij speciale wensen op hun rider.

Go Green, Rock Werchter!

Doen we het goed? Ja. Kunnen we beter? Zeker. Gaan we voor groene, duurzame festivals? Absoluut. We werken verder. We leren. We onderzoeken. Onze festivals moeten en zullen nog duurzamer zijn in de (nabije) toekomst. Dat is ons engagement. Bijzondere aandacht dit jaar is er voor sensibilisering. De video ‘Go Green, Rock Werchter’ legt kort en helder uit wat we doen, wat we van de festivalganger verwachten. Een reeks korte video’s geeft de festivalgangers in aanloop naar de festivals tips voor een groener Werchter.

Lees ook het Live Nation Sustainability Charter via deze link.