- Festivalpark Werchter

Green

Met een concreet actieplan zet Werchter Boutique ook dit jaar verdere stappen in het duurzamer organiseren van de festivals. De uitdagingen zijn groot. De wil, de goesting en de vastberadendheid om de ecologische impact van de festivals te verkleinen nog groter. In januari werd Rock Werchter met The Green Operations Award beloond tijdens de uitreiking van de European Festival Awards in Groningen (Nederland). Met deze jaarlijkse toegekende prestigieuze prijs worden festivals erkend die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het duurzamer organiseren. De jury, die bestond uit een panel van deskundigen die niet rechtstreeks aan een specifiek festival verbonden zijn, had bijzonder mooie en zeer lovende woorden voor Rock Werchter dat werd onderscheiden met de prijs omdat het er in slaagt op zeer grote schaal een duurzaam festival te organiseren. ​ Al vele jaren investeert het team in het verduurzamen van de activiteiten. Groenere festivals zijn realiseerbaar. Ook in 2023 rockt Werchter duurzaam. Reeds bestaande maatregelen worden gefinetuned, een aantal nieuwe initiatieven dragen bij tot een nog groener festival. Duurzaamheid is een werkwoord in Werchter. Er wordt rond 8 thema’s gewerkt.

#1: ​ reis groen

Het aanbod om met minimale impact naar het Festivalpark te reizen is groot én laagdrempelig. Sinds 2006 (!) bieden de NMBS, De Lijn en Rock Werchter de festivalgangers een all-in ticket aan. Rock Werchter festivalgangers reizen gratis met reguliere treinen naar/van Leuven of Aarschot. Pendelbussen van De Lijn zorgen voor vlot en snel heen en weer tussen station en festival. Buiten het reguliere aanbod worden na elke festivaldag aan een schappelijk prijs ook speciale nachttreinen ingezet naar onder andere Antwerpen, Brussel en Gent.

Ook tijdens Werchter Boutique en TW Classic kunnen festivalgangers genieten van goed georganiseerd openbaar vervoer. De NMBS legt nachttreinen in na afloop van de dagfestivals. De Lijn zorgt voor pendelbussen tussen het station en Werchter. In tegenstelling tot Rock Werchter is het openbaar vervoer bij de dagfestivals niet inbegrepen in het ticket.
​​
​Bezoekers en medewerkers uit de regio kiezen steeds vaker voor de fiets. Gratis en beveiligde fietsenparkings staan ter beschikking in de buurt van het Festivalpark. Wie van wat verder komt, kan gebruik maken van gratis park & bike parkings.

De auto wordt niet gebannen, echter ook niet gepromoot. Wie wil parkeren op één van de festivalparkings dient op voorhand een parkingticket te kopen. Carpoolen wordt aangeraden.

#2: verklein de afvalberg

Minder afval produceren, meer afval inzamelen. Het is een werk van samen. Leveranciers, sponsors, vrijwilligers, artiesten en crew. Iedereen doet mee. Eten serveren we op bordjes van karton, plastic rietjes zijn al jaren gebannen. In onze Apero’s, de hospitality ruimtes en backstage serveren we dranken in glas. Afval wordt selectief ingezameld en nagesorteerd in het on-site containerpark. Onze eco-teams houden Festivalpark en The Hive netjes. Zien opruimen, doet opruimen.

Herbruikbare bekers, bij wet verplicht vanaf 15 juni, doen hun intrede in het Festivalpark. Tijdens TW Classic en Werchter Boutique worden pintjes geserveerd in herbruikbare bekers. Ook op de Rock Werchter campings worden herbruikbare bekers ingezet. Niet zo in het Festivalpark tijdens Rock Werchter. ​ Wij gaan nog 1 keer voor pintjes in gekende recycleerbare rPet bekers en hebben daarvoor een uitzondering gekregen op de regel van de Vlaamse overheid. Wij hebben nog een grote stock rPet bekers. Het zou onverstandig, en vooral ook niet duurzaam zijn die niet te gebruiken. Bovendien is de markt nog niet klaar om een groot meerdaags festival op herbruikbare bekers te laten draaien. Er zijn niet voldoende herbruikbare bekers beschikbaar, ook is er nog niet voldoende externe wascapaciteit. Of de bekers herbruikbaar zijn of rPet, maximaal inzamelen zullen we ze via de return en recycle points. In 2022 werd 95% van de rPet bekers ingezameld.

Bijzondere aandacht is er voor de campings. Festivalgangers kunnen positief actie ondernemen en hun eigen ecologische voetafdruk verkleinen door hun tent mee naar huis te nemen en deze te hergebruiken. Voedseloverschotten kunnen de kampeerders op The Hive schenken aan de Voedselbanken. In elke comfortzone wordt een inzamelpunt ingericht.

#3: ga voor meer herbruikbare energie

Met de aanleg van het landschapspark kreeg het Festivalpark een hoogspanningscabine. Onder andere een groot deel van de backstage draait vanaf de eerste dag van de opbouw op groene stroom van lokale energieopwekkers. We zetten maximaal groene netstroom in. Dieselgeneratoren zijn echter niet verdwenen. Er zijn er minder dan ooit. De dieselgeneratoren worden ook slimmer gebruikt en waar mogelijk gaan we voor hybride oplossingen.

De bestaande samenwerking met energieplatform Bolt wordt opgeschaald. Deze zomer draait de North West Walls site quasi volledig op lokale groene energie. Op de ingangsstructuur van het Festivalpark liggen zonnepanelen. De vergaarde energie wordt meteen ter plaatse ingezet. Organisch afval van artist-, crew- en vipkeukens wordt apart ingezameld. Bij Ecowerf in Leuven wordt dit verwerkt in een biovergister. De opgewekte energie wordt via het Bolt netwerk op het net verdeeld.

#4: wees spaarzaam met water

De sanitaire faciliteiten werden in 2015 vernieuwd. Het Festivalpark is uitgerust met vacuümtoiletten, die verbruiken per spoelbeurt net geen liter water. Dat is een pak minder dan een gewoon toilet dat 5 tot 10 liter water per spoelbeurt verbruikt. Het sanitair afvalwater wordt in buffertanks opgevangen en naar Aquafin afgevoerd waar het gezuiverd wordt. 

#5: koop lokaal

Artiesten stellen we graag lokale alternatieven voor bij speciale wensen op hun rider. Cateringpartner Bevers & Bevers werkt grotendeels met Belgische leveranciers. Crew en vrijwilligers krijgen bij voorkeur lokale producten geserveerd. Ook voor non-food aankopen, kiezen we maximaal voor leveranciers uit de buurt. Onze merchandise draagt het fair wear label. Lokaal en lekker primeren ook in onze Belgische pop-up keuken De Smaakfabriek. Met ingrediënten recht van de lokale boer en in samenwerking met Straffe Streek, stelt curator Loïc Van Impe de beste gerechten samen.

#6: ga voor positieve impact

Meer dan 10.000 vrijwilligers van meer dan 180 verenigingen werken tijdens de festivals mee. Aan de bars, in de ecoteams, op de parkings en campings. De verenigingen krijgen daarvoor een mooie vergoeding. Gelden die geïnvesteerd worden in clublokalen van jeugdverenigingen, verfraaiingen van scholen, materiaal voor sportclubs en meer.

We zetten in op diversiteit en inclusie. Samen met Inter leveren we grote inspanningen om de festivals toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. We sensibiliseren voor veilige en gezonde festivals via Feel Good, Rock Werchter, we zijn mede-initiatiefnemer van We Care A Lot. ​ Onze festivals zijn een plek waar iedereen zich veilig, welkom en comfortabel moeten kunnen voelen. Een plek waar niemand wordt blootgesteld aan discriminatie, kritiek of intimidatie.

In samenwerking met groene betaalapp bonsai planten we een festivalbos aan! Festivalfans die via de bonsai-app betalen in aanloop naar en tijdens Werchter Boutique, TW Classic of Rock Werchter, planten per tien transacties een boom. Ons festivalbos zal worden aangelegd met mangrovebomen in het tropisch klimaat van Madagaskar. Deze bomen reduceren 4x meer CO2 dan Belgische bomen. Ons doel is om een bos van 100.000 bomen te planten.

We steunen ook de NGO Join For Water. ​ Wie op het eind van een festivaldag geen zin heeft om de herbruikbare beker terug te brengen naar een recycle/return point, kan de beker in een ‘gitterbox’ droppen. Met de opbrengst van de bekers die in de gitterbox belanden, steunen een project dichtbij, in Landen (Vlaams-Brabant) en een project in het Andes-gebied (Ecuador/Peru). De gitterboxen staan op Werchter Boutique, TW Classic en op The Hive tijdens Rock Werchter.

#7: sensibiliseer

We sensibiliseren onze crew, leveranciers, artiesten en festivalgangers. Onze Werchter Rocks Green campagne wordt via mailings, sociale media, mobiele app en on site via schermen en infoborden gedeeld. Samen maken we het verschil. 

#8: meten is weten

Alle gegevens worden in Calculus verzameld. De learnings nemen we mee en vormen de basis voor toekomstige plannen richting nog meer duurzaamheid. 

Rock Werchter onderschrijft het Green Nation charter van Live Nation. Het hoofddoel daarvan is de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 50% te verminderen. We werken verder. We leren. We onderzoeken. Onze festivals moeten en zullen nog duurzamer zijn in de (nabije) toekomst. Dat is ons engagement.